duurzaamheid

 

Mijn mening is dat er meer aan duurzaamheid moet worden gedaan. Begin bij jezelf en probeer wat voor jezelf mogelijk is.  Zelf heb ik 12 zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen, zonneboiler met 2 panelen, vloer en buitengevel geïsoleerd, warmtepomp droger en een A+++ wasmachine. Het grote probleem is niet het opwekken op zich zelf maar het opwekken op het juiste moment. Bijvoorbeeld zonnecellen wekken overdag energie op die je pas s’avonds nodig hebt. Dit is pas het dag en nacht verschil(len). Dit zou je nog kunnen overkomen met een accu zoals die van Tesla. Echter het probleem wordt bij zomer en winter aanbod en vraag. Je moet per huishouden voor enkele maanden elektrische energie opslaan en deze in de winter te gebruiken. Voor dit verschil is er op dit moment nog geen oplossing. Dit is ook de reden waarom de overheid het salderen van de elektrische rekening in 2024 laat verdwijnen. Windmolens zijn veel efficiënter, echter deze geven weer horizonvervuiling. Een oplossingsrichting is het opwekken van elektrische energie bij de warmtebron. Echter het aanbod is beperkt, bijvoorbeeld een sterlingengine van Whispergen of nieuwe oplossingen zoals brandstofcel aangedreven CV’s van onder andere Bosch. Deze laatste zijn nu pas in ontwikkelingen de eerste testen worden er mee uitgevoerd.  Grote probleem van deze laatste systemen is dat de brandstofcel met de jaren vermindert.

De bovenstaande grafiek van het CBS toont aan dat het aandeel wel eens waar snel groeit in Nederland maar dat het absoluut nog bedroevend is. 94% wordt dus NIET duurzaam opgewekt.

Uit de onderstaande grafiek kun je zien dat vooral biomassa de hoofdvorm is van de duurzame energie. Ook hier is eeen opmerking op zijn plaats. De duurzame energie uit biomassa bij huishoudens zijn voornamelijk openhaarden, houtkachels etc. Deze produceren op zich duurzame energie maar ook fijnstof. Dit is ongeveer een kwart van de biobrandstof. Ik ga ervan uit dat de biobrandstoffen bij afvalverwerking en bijstoken bij centrales er wel filters zijn om het fijnstof af te vangen.

Een van de opvallende conclusies uit de grafieken van het CBS is dat ondanks alle windmolens die er nu staan dat helaas pas 1%  van het totale energie behoefte hiermee wordt opgewekt. Stel je voor dat er 100 keer mee windmolens zijn, dan kan je door de windmolens het bos niet meer zien.

Een grotere uitdaging is het opslaan van elektrische energie. Stel dat het aandeel duurzame elektrische energie groter is en dat een groot deel door windmolens en zonnecellen wordt gegenereerd en dat je in windstille winterdag bent, met andere woorden geen of nauwelijks opwekking. Dit probleem dient nog steeds te worden ondervangen. Mijn inziens heeft de regering als doel zelf voorzienend te worden op den duur. Dit is op zich een nobel streven, echter dat zijn we ook nu niet. Alle olie en kolen komt ook elders vandaan, dus voor onze energie voorziening zijn we al afhankelijk van derden. Om de elektrische spreiding over een groter geografisch afstand te bekijken kunnen we een pieken en dalen al afvlakken, het is nergens in Europa windstil bijvoorbeeld. Je moet het grid netwerk wel hierop afstellen en dus ook een groter aanbod hebben dan de vraag, indien je ook voor een andere regio moet opwekken. Back up powerplants zijn denk ik nooit uitgesloten voor de komende decennia. Je kan ook een een groot deel bufferen in de stuwmeren van onder andere Noorwegen, deze zijn makkelijke en nauwkeurig in te schakelen als de vraag daar is. De mergelgrotten in Nederland of de lege zoutholtes zijn ook een alternatief mits er genoeg opslag capaciteit is en hoogte verschil. Voordeel van stuwmeren, helaas onmogelijk door de geografische ligging en vormgeving van Nederland, is dat er geen energie verspilt wordt met het weer omhoog pompen van het water, waardoor dit over het algemeen voordeliger en milieuvriendelijker is.

Oplossingen dienen te worden gezocht in mini warmte/kracht centrale welke in de winter naast warmte ook elektrische energie opwekken per huishouden. Ondanks dat de regering het gas gebruik wilt terug dringen ivm de eindige voorraad in Groningen en niet afhankelijk willen zijn van Rusland liggen daar toch kansen. Woningen zonder gas ontwikkelingen is volgens mij een zonde. Er ligt een zeer goed distributie netwerk van gas in Nederland en alleen dat afschrijven is alleen al miljarden waardeverlies. Naar mijn mening moet er meer onderzoek komen naar de mogelijkheden om meer biogas te vermengen en op den duur geheel over te stappen op biogas. Het biogas wordt gemaakt van onder andere koeienmest en daar is met de Nederlandse veestapel genoeg van om geheel Nederland te voorzien van Biogas.

Zie bijvoorbeeld http://groenewoudgas.nl/biogas-proces